• Godziny pracy pedagoga szkolnego

   • Poniedziałek - 8:00 - 10:15

    Wtorek - 8:00 - 11:00 oraz 13:00 - 14:00

    Środa - 8:00 - 11:00

    Piątek - 12:15 - 13:00

    Zapraszam :)

   • Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

    → mają problemy z rówieśnikami,

    → mają problemy rodzinne,

    → nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,

    → czują się samotni,

    → myślą, że nikt ich nie rozumie,

    → nie potrafią się uczyć,

    → chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,

    → mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,

    → chcą podzielić się sukcesami i radościami.

    Uczniowie mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

     

    Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, w sytuacjach gdy:

    • niepokoi ich  zachowanie dziecka,
    • chcą porozmawiać o dziecku,
    • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
    • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
    • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
    • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
    • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.
 • WAŻNE ADRESY I TELEFONY

  • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul.  Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, tel.: 74 662 27 20;
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 16 a, tel.: 74 662 27 60;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 58-150 Strzegom,  Armii Krajowej 23,      tel.: 74 647 71 80;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, tel.: 74 851 50 10;
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy, 58-100 Świdnica,
   ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856-58-15.
   • Ogólnopolski dzień walki z depresją 23.02.2023r.

   • Depresja jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stanu zdrowia. Stan ten może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, często zaburzając funkcjonowanie w społeczeństwie. Na całym świecie każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją aby poruszyć temat depresji i jej skutków, oraz uświadomić społeczeństwu jak ważne jest podejmowanie działań w celu wsparcia osób dotkniętych tym problemem.

    Objawy depresji mogą być bardzo zróżnicowane. Może to być:

    • DŁUGOTRWAŁY smutek,
    • ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość (anhedonia),
    • zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie,
    • poczucie braku nadziei i sensu życia,
    • niskie poczucie własnej wartości,
    • nadmierne poczucie winy,
    • poczucie bezradności.

    Pamiętaj, że pomoc osobie z depresją nie jest prosta. Twoje próby pomocy mogą zostać odrzucone. Zwykłe pocieszanie, motywowanie i wymyślanie rozrywek nie są remedium na chorobę psychiczną. Dlatego nie bój się poprosić o wsparcie i pomoc. 

    W przypadku depresji należy szukać pomocy w następujących placówkach:

    – Poradnie Zdrowia Psychicznego,

    – Centra Zdrowia Psychicznego,

    – Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

    – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),

    – Szpitale psychiatryczne

    To są instytucje funkcjonujące w całej Polsce, udzielające bezpłatnych usług.