• Co robimy na świetlicy szkolnej?

   • Świetlica szkolna to miejsce, w którzym uczniowie po lekcjach spędzają czas oczekując na możliwość powrotu do domu lub odbiór przez rodziców czy innych opiekunów prawnych. Staramy się tak zorganizować uczniom czas, aby spędzili je kreatywnie, ucząc i doskonaląc swoje umiejętności w różnych tematach i kierunkach zainteresowań. Jest to miejsce, gdzie uczeń może wykonać zadanie domowe, przy wsparciu nauczyciela.

     

    Najważniejsze cele organizacji świetlicy szkolnej w PSP w Olszanach to:

    • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa: świetlica szkolna stwarza odpowiednie warunki, w których uczniowie mogą spędzać czas po lekcjach w bezpiecznym i nadzorowanym środowisku,

    • stwarzanie warunków do racjonalnego wykorzystania czasu: zajęcia świetlicowe umożliwiają uczniom efektywne i konstruktywne spędzanie czasu po lekcjach, w planie pracy przewidziane są różnorodne aktywności i zajęcia, takie jak pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty, zajęcia sportowe, artystyczne czy kulturalne,

    • integracja społeczna: świetlica to miejsce, w którym uczniowie nawiązują znajomości, budują relacje i rozwijają umiejętności społeczne, wspólne spędzają czasu, uczestniczą w grupowych działaniach i zabawach co sprzyja integracji społecznej i rozwija umiejętności współpracy,

    • wyrównywanie szans: dzięki udzielaniu wsparcia w odrabianiu lekcji i realizacji zadań, uczniowie mają możliwość nadrobienia braków w opanowaniu programu nauczania i osiągania lepszych wyników w nauce.

    Jeśli uczniowie korzystają z dojazdów autobusem do naszej placówki, to są bezpiecznie przyprowadzani z autobusu do szkoły i odprowadzani ze szkoły na autobus przez pedagogów pełniących dyżur na świetlicy.

     

     

     

     

    Więcej zdjęć z zajęć organizowanych na świetlicy znajdziecie w albumie fotograficznym.

     

     

    Aktywności organizowane przez nas na świetlicy:

     

    • Zabawa klockami konstrukcyjnymi wpływa pozytywnie na rozwijanie sprawności umysłowej. Najmłodsze dzieci uczą się kolorów i kształtów, nieco starsze – liczenia i przeliczania, a jeszcze starsze – zasad prawidłowego łączenia elementów (takiego, który pozwoli na uzyskanie konkretnych, zaplanowanych rezultatów).

     

    • Gry stolikowe rozwijają zdolności organizacyjne, uczą współpracy i zasad fair play – dzięki grom dzieci uczą się planowania, różnego typu strategii działania, organizowania zarówno czasu, jak i przestrzeni. Część planszówek wymaga od nich również współdziałania w grupie, bowiem tylko współpracując mogą osiągnąć zamierzony cel.Gry stolikowe rozwijają zdolności organizacyjne, uczą współpracy i zasad fair play – dzięki grom dzieci uczą się planowania, różnego typu strategii działania, organizowania zarówno czasu, jak i przestrzeni. Część planszówek wymaga od nich również współdziałania w grupie, bowiem tylko współpracując mogą osiągnąć zamierzony cel.

     

    • Łamigłówki, które polecają nauczyciele ze świetlicy ćwiczą umysł, koncentrację, cierpliwość, uważność, koordynację wzrok - ruch. Rozwijają zdolności językowe i matematyczne. To jedne z ulubionych zajęć uczniów podczas pobytu na świetlicy.  Łamigłówki, które polecają nauczyciele ze świetlicy ćwiczą umysł, koncentrację, cierplwość, uważność, koordynację wzrok - ruch. To jedne z ulubionych zajęć uczniów podczas pobytu na świetlicy. 

     

    • Kolorowanie to jedna z ulubionych czynności uczniów na świetlicy. Ta niby prosta czynność ćwiczy koncentrację, uważność, dokładność, kompozycję, dobieranie barw. A dodatkowo uczy chwytu narzędzia pisarskiego, koordynację wzrokowo-ruchową. I jest doskonałym narzędziem na tzw. "nudę".

     

    • Gra w szachy przyspiesza rozwój intelektualny – szczególnie pozytywnie wpływa na doskonalenie umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia. Uczy radzenia sobie z problemami, a także kształtuje osobowość.Gra w szachy przyspiesza rozwój intelektualny – szczególnie pozytywnie wpływa na doskonalenie umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia. Uczy radzenia sobie z problemami, a także kształtuje osobowość.

     

    • Konkursy plastyczne na wybrane tematy.

     

    • Konkurs wiedzy ogólnej - realizowany w każdy czwartek. W ramach Konkursu uczniowie wykonują różnorodne zadania związane z kaligrafią, kolorowaniem, zadaniami z matematyki, zadaniami z języka polskiego, krzyżówkami tematycznymi, odwzorowywaniem kształtów, doborem kolorów itp.

     

     

    MG