• Kadra Pedagogiczna PSP Olszany

   •  

    Lp. Imię i nazwisko Przedmiot
    1.  Magdalena Ciężki wychowawca, język polski, logopeda
    2.  Dorota Demkiewicz wychowawca, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
    3.  Iwona Stempniewicz wychowawca, matematyka
    4.  Anna Borowiec religia, przyroda, pedagog specjalny
    5.  Agnieszka Chmielewska wychowawca, edukacja wczesnoszkolna
    6.  Jakub Janowicz wychowawca, w-f, opiekun świetlicy
    7.  Jadwiga Szklarek wychowawca, język angielski
    8.  Kamila Iwańczak-Dymek wychowawca, historia, edukacja wczesnoszkolna
    9.  Anna Banach biologia
    10.  Monika Szwed-Olechowska wychowawca, edukacja wczesnoszkolna
    11.  Joanna Dejnaka chemia
    12.  Iwona Krogel język polski
    13.  Piotr Cichoński w-f
    14.  Jacek Sozański informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
    15.  Beata Szkarłat zajęcia rewalidacyjne
    16.  Waldemar Abram fizyka
    17.  Franciszek Gołębiowski muzyka, plastyka
    18.  Joanna Dolińska język polski dla Ukrainy, wychowanie do życia w rodzinie
    19.  Agnieszka August-Janiak doradztwo zawodowe,
    20.  Jacek Krogel geografia
    21.  Edyta Fior informatyka
    22.  Marta Górska opiekun świetlicy
    23.  Maria Karkowska pedagog
    24.  Iwona Gołębiowska język niemiecki, muzyka, plastyka, dyrektor PSP

     

     

     

    Pracownicy obsługi:

    • Krystyna Putyra
    • Ilona Żurak
    • Marian Skowroński
    • Renata Walec (przedszkole)