Historia szkoły w pigułce

  • Historia PSP Olszany

  • Wśród tak pięknych i malowniczych pól znajduje się wieś Olszany. Położona na Przedgórzu Sudeckim. Wieś terytorialnie przynależy do Gminy Strzegom w województwie dolnośląskim. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnictwem, rzemiosłem i wywodzą się z osadników przybyłych na te tereny w 1945 roku z różnych stron Polski.

   W Olszanach znajduje się zabytkowy kościół z XV wieku, ośrodek zdrowia i szkoła podstawowa. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w tutejszej szkole już we wrześniu 1945 roku. Szkoła odgrywa w życiu mieszkańców wiodącą rolę. Wychowała wszystkie powojenne pokolenia „Olszaniaków”. Na karty kroniki szkoły wpisało się parę tysięcy uczniów i wielu wspaniałych pedagogów

   10 grudnia 1998 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza i przekazania sztandaru. Tym wspaniałym aktem społeczność szkolna uczciła 200 rocznicę narodzin wieszcza narodowego.

   Obecnie w szkole uczą się dzieci w jednym oddziale przedszkolnym i ośmiu oddziałach szkoły podstawowej. Do szkoły uczęszcza 99 uczniów i uczy 24 nauczycieli.

    

   Żywimy nadzieję, że słowa poety: „Miej serce i patrzaj w serce” staną się dewizą przyszłych pokoleń wychowywanych w tej szkole.

    

   aktualizacja wrzesień 2023

   OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ - spełniły się marzenia pokoleń.

    

   14 marca 2024 roku nastąpił długo oczekiwany przez nas dzień uroczystego otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Piękny nowy budynek z pełnym zapleczem sanitarnym, salą gimnastyczną i niespotykanym w naszych gminnych szkołach otwartym tarasem na piętrze pomiędzy szkołą a salą zrobił niesamowite wrażenie na zaproszonych gościach. Bezpośrednie przejście z budynku szkoły do sali gimnastycznej z pewnością będzie wygodą dla uczniów i nauczycieli w Olszanach.

   Budowa sali gimnastycznej w Olszanach była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych z „Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych” w wysokości 4.300.000,00zł oraz środków własnych gminy w wysokości ok. 2.200.000,00zł. 

   aktualizacja marzec 2024