• Biblioteka szkolna PSP Olszany

   • Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

    który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.                   

    Kornel Makuszyński 

       

     

    Biblioteka szkolna stanowi bardzo ważne miejsce w każdej szkole. Jest swoistym centrum informacji i wiedzy dla uczniów. Szczególnie ważna jest ze względu na obowiązek czytania lektur, które to mają wypracować w dzieciach nawyk czytania, a także rozwinąć wyobraźnię i pobudzić umysł do kreatywnego myślenia. Nasza szkolna biblioteka jest przyjazna dla  uczniów, nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

     

    Księgozbiór biblioteki 

    Nasza biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór. Dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Oprócz podręczników i ćwiczeń gromadzone są lektury szkolne literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie zbiory multimedialne. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany. 

     

    Zadania biblioteki szkolnej: 

    1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji. 

    2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

    3. Prowadzenie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, np. zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach czytelniczych. 

    4. Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ich kreatywności i zdolności artystycznych. 

    5. Organizowanie konkursów, imprez i akcji promujących czytelnictwo, np. udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

    6. Współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z innymi bibliotekami.