Historia szkoły w pigułce

  • Historia PSP Olszany

  • Wśród tak pięknych i malowniczych pól znajduje się wieś Olszany. Położona na Przedgórzu Sudeckim. Wieś terytorialnie przynależy do Gminy Strzegom w województwie dolnośląskim. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnictwem, rzemiosłem i wywodzą się z osadników przybyłych na te tereny w 1945 roku z różnych stron Polski.

   W Olszanach znajduje się zabytkowy kościół z XV wieku, ośrodek zdrowia i szkoła podstawowa. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w tutejszej szkole już we wrześniu 1945 roku. Szkoła odgrywa w życiu mieszkańców wiodącą rolę. Wychowała wszystkie powojenne pokolenia „Olszaniaków”. Na karty kroniki szkoły wpisało się parę tysięcy uczniów i wielu wspaniałych pedagogów

   10 grudnia 1998 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza i przekazania sztandaru. Tym wspaniałym aktem społeczność szkolna uczciła 200 rocznicę narodzin wieszcza narodowego.

   Obecnie w szkole uczą się dzieci w jednym oddziale przedszkolnym i ośmiu oddziałach szkoły podstawowej. Do szkoły uczęszcza 99 uczniów i uczy 24 nauczycieli.

    

   Żywimy nadzieję, że słowa poety: „Miej serce i patrzaj w serce” staną się dewizą przyszłych pokoleń wychowywanych w tej szkole.

    

   aktualizacja wrzesień 2023