Historia szkoły w pigułce

  • Historia PSP Olszany

  • Wśród tak pięknych i malowniczych pól znajduje się wieś Olszany. Położona na Przedgórzu Sudeckim. Wieś terytorialnie przynależy do Gminy Strzegom w województwie dolnośląskim. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnictwem, rzemiosłem i wywodzą się z osadników przybyłych na te tereny w 1945 roku z różnych stron Polski.

   W Olszanach znajduje się zabytkowy kościół z XV wieku, ośrodek zdrowia i szkoła podstawowa. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w tutejszej szkole już we wrześniu 1945 roku. Szkoła odgrywa w życiu mieszkańców wiodącą rolę. Wychowała wszystkie powojenne pokolenia „Olszaniaków”. Na karty kroniki szkoły wpisało się parę tysięcy uczniów i wielu wspaniałych pedagogów

   10 grudnia 1998 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza i przekazania sztandaru. Tym wspaniałym aktem społeczność szkolna uczciła 200 rocznicę narodzin wieszcza narodowego.

    

   DARCZYŃCY SZKOLNEGO SZTANDARU:

   1. Urząd Miejski w Strzegomiu
   2. Rada Sołecka Olszany
   3. Rada Sołecka Modlęcin
   4. Komitet Rodzicielski przy PSP Olszany
   5. Koło Gospodyń Wiejskich Olszany
   6. Zakład Rolny Olszany
   7. Ks. Józef Wróbel
   8. Małgorzata Wiśniewska
   9. T.J. Cichońscy
   10. Krystyna Gielata
   11. Kamila Nabielec
   12. W.D. Jamróz
   13. Leszek Naryniecki
   14. Maria Dziedzic
   15. Maria Łasak
   16. Andrzej Fajna
   17. Jerzy Łysomirski
   18. Józef Goryczka
   19. Jerzy Chodurek
   20. Stanisław Wołczański
   21. Jan Komornicki
   22. UNIPAP Spółka z o.o. w Strzegomiu
   23. Maria Starak
   24. Danuta Zięba
   25. Koło Gospodyń Wiejskich Modlęcin

    

   Obecnie w szkole uczą się dzieci w jednym oddziale przedszkolnym i ośmiu oddziałach szkoły podstawowej. Do szkoły uczęszcza 99 uczniów i uczy 24 nauczycieli.

    

   Żywimy nadzieję, że słowa poety: „Miej serce i patrzaj w serce” staną się dewizą przyszłych pokoleń wychowywanych w tej szkole.

    

   KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY:

   1. 1945 Stanisław Ćwik
   2. 1946 - 1950 Michał Iwanicki
   3. 1951 - 1960 Jan Gielata
   4. 1961 - 1962 Ignacy Ćwiękala
   5. 1962 - 1963 mgr inż. Witold Gutkowski
   6. 1963 - 1965 Antoni Jastrzębski
   7. 1966 - 1969 Bronisława Majewicz
   8. 1970 - 1976 mgr Józef Ostrowski
   9. 1976 - 1980 mgr Zofia Szadkowska
   10. 1981 - 1982 mgr Artur Sobiech
   11. 1982 - 1991 mgr Jan Rymar
   12. 1992 - 2005 mgr Waldemar Łagowski
   13. 2005 - 2020 mgr Maria Karkowska
   14. 2020-2021 mgr Beata Ślipko
   15. 2021 - mgr Iwona Gołębiowska

    

   aktualizacja wrzesień 2023

   OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ - spełniły się marzenia pokoleń.

    

   14 marca 2024 roku nastąpił długo oczekiwany przez nas dzień uroczystego otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Piękny nowy budynek z pełnym zapleczem sanitarnym, salą gimnastyczną i niespotykanym w naszych gminnych szkołach otwartym tarasem na piętrze pomiędzy szkołą a salą zrobił niesamowite wrażenie na zaproszonych gościach. Bezpośrednie przejście z budynku szkoły do sali gimnastycznej z pewnością będzie wygodą dla uczniów i nauczycieli w Olszanach.

   Budowa sali gimnastycznej w Olszanach była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych z „Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych” w wysokości 4.300.000,00zł oraz środków własnych gminy w wysokości ok. 2.200.000,00zł. 

   aktualizacja marzec 2024