• Pedagog szkolny

   •  

    W Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickieiwcza

    rolę pedagoga szkolnego pełni

    Pani Maria Karkowska

     

     

    Grafik pracy pedagoga szkolnego

     

    poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

     

    11:15-15:45

     

     

     

    07:15-13:15

     

     

     

    07:15-09:15

     

    obowiązuje od 29.01.2024r.

     

    Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

    • mają problemy z rówieśnikami,
    • mają problemy rodzinne,
    • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
    • czują się samotni,
    • myślą, że nikt ich nie rozumie,
    • nie potrafią się uczyć,
    • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
    • mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
    • chcą podzielić się sukcesami i radościami.

     

    Uczniowie mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

     

    Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, w sytuacjach gdy:

    • niepokoi ich zachowanie dziecka,
    • chcą porozmawiać o dziecku,
    • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
    • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
    • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
    • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
    • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

     

     

    Ogólnopolski dzień walki z depresją 23.02.2023r.

     

    Depresja jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stanu zdrowia. Stan ten może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, często zaburzając funkcjonowanie w społeczeństwie. Na całym świecie każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją aby poruszyć temat depresji i jej skutków, oraz uświadomić społeczeństwu jak ważne jest podejmowanie działań w celu wsparcia osób dotkniętych tym problemem.

    Objawy depresji mogą być bardzo zróżnicowane. Może to być:

    • DŁUGOTRWAŁY smutek,
    • ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość (anhedonia),
    • zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie,
    • poczucie braku nadziei i sensu życia,
    • niskie poczucie własnej wartości,
    • nadmierne poczucie winy,
    • poczucie bezradności.

    Pamiętaj, że pomoc osobie z depresją nie jest prosta. Twoje próby pomocy mogą zostać odrzucone. Zwykłe pocieszanie, motywowanie i wymyślanie rozrywek nie są remedium na chorobę psychiczną. Dlatego nie bój się poprosić o wsparcie i pomoc. 

     

     WAŻNE ADRESY I TELEFONY

    • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul.  Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, tel.: 74 662 27 20
    • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 16 a, tel.: 74 662 27 60;
    • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, 58-150 Strzegom,  Armii Krajowej 23,      tel.: 74 647 71 80;
    • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, tel.: 74 851 50 10;
    • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy, 58-100 Świdnica,
     ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856-58-15.