• Regulamin biblioteki

   •  

    Regulamin biblioteki szkolnej

    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

    z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach

     

     

     

    1. Biblioteka szkolna jest czynna trzy dni w tygodniu według grafiku, który znajduję się na stronie internetowej szkoły w zakładce godziny otwarcia biblioteki
    2. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. 
    3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne. 
    4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych. 
    5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając książki do domu lub na miejscu. 
    6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
    7. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek. 
    8. Książki i inne dokumenty znajdujące się w bibliotece należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi. 
    9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości. 
    10. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych. 
    11. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, muszą być zwrócone najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. 
    1.