• plan lekcji

   •  
     
    Nowy plan lekcji od 29.01.2024r.:
     
    1. plan_lekcji_0-_III_._-01.2024.pdf - plan lekcji dla klas 0-III
    2. plan_lekcji_4-8_I_2024_(1).pdf - plan lekcji dla klas IV-VIII
    3. plan_swietlicy.pdf- plan pracy świetlicy
     
     
     
     
     

     

    Plan lekcji - klasa 0

    lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. 0 0 0 0 0
    2. 0 0 0 0 0
    3. 0 0 0 j.angielski 0
    4. 0 0 0 0 religia
    5. 0 j.angielski religia 0 0
    6. 0 0 0 0 0
    7. 0 0 0 0 0
    8. 0-14:30 0-14:30 0-14:30 0-14:30 0-14:30
     
     
     
    Plan lekcji - klasa I
    lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. wf I I religia muzyka
    2. j.angielski I I I plastyka
    3. I I wf I I
    4. I I wf I I
    5.   ZDW j.angielski   ZRK I
    6.   LOG   ZKK  

     

     

     

    Plan lekcji - klasa II
    lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. wf II II II muzyka
    2. II II II II plastyka
    3. j.angielski II wf II II
    4. religia religia wf II II
    5. II ZDW basen j.angielski ZRK II
    6.   LOG basen ZKK  

     

     

    Plan lekcji - klasa III

    lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. III III wf III plastyka
    2. wf III wf III III
    3. III religia j.angielski muzyka III
    4. III III III III ZRK III
    5. religia ZDW basen ZRK III ZKK
    6.   LOG basen ZKK  

     

     
     
    Plan lekcji - klasa IV
    lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. plastyka j.angielski informatyka j.polski j.polski
    2. muzyka j.polski j.angielski matematyka wf
    3. basen j.polski religia religia przyroda
    4. basen matematyka j.polski technika j.angielski
    5. log g.wychow. matematyka przyroda matematyka
    6.       historia  

     

     

    Plan lekcji - klasa V
     lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. plastyka j.polski j.angielski matematyka geografia
    2. muzyka j,angielski informatyka religia j.polski
    3. matematyka historia historia j.polski matemwfatyka
    4. j.polski biologia matematyka j,angielski wf
    5. j.polski g.wychow. j.polski technika  
    6. LOG ZDW j.polski religia wf  
    7.     wf    

     

     

    Plan lekcji - klasa VI
     lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. j.polski matematyka ZDW mat. geografia ZRK j.ang
    2. j.polski religia historia j.polski matematyka
    3. plastyka biologia j.polski technika j.angielski
    4. muzyka j.polski religia g.wychow. wf
    5. j.angielski historia informatyka matematyka wf
    6. LOG ZDW j.polski informatyka wf  
    7.     wf j.angielski  

     

     

     

    Plan lekcji - klasa VII
     lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. k.szachowe religia j.polski j.polski j.polski
    2. matematyka j.niemiecki matematyka geografia geografia
    3. plastyka j.angielski informatyka matematyka g.wychow.
    4. muzyka j.polski j.angielski fizyka matematyka
    5. historia j.polski wf wf religia
    6. WDŻ fizyka wf j.angielski historia
    7. d.zawodowe biologia j.niemiecki wf  
    8.   biologia chemia chemia  

     

     

    Plan lekcji - klasa VIII
     lp. poniedz. wtorek środa czwartek piątek
    1. matematyka j.niemiecki ZDW j.pol ZDW ang. ZRK mat.
    2. wf matematyka j.polski j.angielski j.angielski
    3. j.polski matematyka matematyka geografia j.polski
    4. g.wychow. j.angielski informatyka j.polski j.polski
    5. WOS fizyka historia fizyka historia
    6. WOS biologia j.niemiecki EDB wf
    7. WDŻ wf chemia chemia wf
    8. d.zawodowe religia   religia SKS