• XXIII Ogólnopolska akcja GÓRA GROSZA

    • Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, organizowanej po raz XXIII przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było, zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci ( w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Od dnia 01.11.2022 r. do 28.02.2023 r. zbieraliśmy monety (od 1 gr do 5 zł). Koordynatorem zbiórki była Iwona Stempniewicz –uzbieraliśmy kwotę 187,09 zł. Serdecznie dziękujemy za każdy przyniesiony „jeden grosz”.

                Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

    • Wycieczka klasy VI

    • 07 czerwca uczniowie klasy VI i klasy VII wybrali się na wycieczkę do Wałbrzych z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego. Pierwszym przystankiem był dwugodzinny pobyt w Parku Trampolin gdzie uczniowie mieli do dyspozycji wiele atrakcji , podczas których mogli wyszaleć się do woli na różnego rodzaju trampolinach i skoczniach. Po atrakcjach ruchowych kolejnym etapem wycieczki był seans w kinie w wałbrzyskiej Galerii Handlowej a po nim oczywiście nadeszła pora na przysmaki…tym razem nie w McDonaldzie a w KFC. Po godzinie 16.00 wszyscy zadowoleni z wycieczki wróciliśmy po szkołę i udaliśmy się na długi weekend.

    • Spotkanie z pracownikami KRUS i PIP

    • We wtorek, 06 czerwca br., uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami KRUS-u i PIP. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz jak postępować w razie wypadku przy pracy rolniczej.

     Program spotkania obejmował osiem tematów:

     1. Zagrożenia zdrowia i życia rolnika.
     2. Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi.
     3. Bezpieczna praca przy obsłudze zwierząt.
     4. Bezpieczny transport płodów rolnych.
     5. Bezpieczna praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach.
     6. Bezpieczna praca ze środkami chemicznymi.
     7. Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.
     8. Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach.

     Część teoretyczna została zakończona testem wiedzy dla uczniów.  Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe min.: plecak, słuchawki i zestaw plastyczny.

     Kamila Iwańczak-Dymek

    • Projekt edukacyjny "Sieciaki"

    • Uczniowie klasy I i II uczestniczyli w projekcie edukacyjnym “Sieciaki”. Projekt prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci". Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange. Projekt edukacyjny, dostosowany jest do wieku rozwojowego dzieci i opiera się na przygodach czwórki szkolnych przyjaciół: Sieciaków, którzy świetnie znają się na Internecie. Przyjaciele walczą z Sieciuchami, które pod wodzą Czystego Zła zagrażają bezpieczeństwu dzieci w internecie. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak dbać o swoją prywatność w sieci, jak reagować na hejt oraz w jaki sposób okazywać sobie wzajemny szacunek w internecie. Zajęcia prowadzone były w zróżnicowany i bardzo ciekawy sposób. Uczniowie korzystali głównie z serwisu @sieciaki.pl, gdzie udostępnione zostały gry on-line, filmy i słuchowiska. Dodatkowo, podczas zajęć korzystano z kart pracy i szkolnej pracowni internetowej. Po zakończonym projekcie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz naklejki z bohaterami-Sieciakami. Warto dodać, że na stronie internetowej @sieciaki.pl wiele cennych informacji oraz porad znajdą również rodzice, którym zależy na bezpieczeństwie swojego dziecka w Internecie.

     Kamila Iwańczak-Dymek

    • Obchody Dnia Dziecka

    • 1 czerwca na boisku sportowym w Olszanach cała nasza społeczność szkolna obchodziła Dzień Dziecka. Po godzinie 9.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownikami szkoły udali się na boisko, żeby wziąć udział we wspólnej zabawie. Samorząd Uczniowski przygotował konkurs „Szalonych Fryzur”, w którym można było wygrać ciekawe nagrody, pojawiła się również Pani ze zwierzętami, która prowadzi zajęcia zooterapii. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw i rozgrywek sportowych , które zawsze w tym dniu są obecne. Naszym specjalnym gościem byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach, którzy przygotowali atrakcyjne zawody strażackie dla uczniów a na koniec chętnych polali wodą, na szczęcie pogoda dopisała, ponieważ było słonecznie i ciepło więc nikt ze przemoczonych uczniów się nie rozchorował. W czasie zabawy przygrywała nam skoczna muzyka a dla chętnych była pyszna kiełbaska z grilla oraz coś do picia żeby ugasić pragnienie po zabawach. Dziękujemy serdecznie Rodzicom oraz Strażakom za zaangażowanie i pomoc w organizacji Dnia Dziecka i liczymy na wsparcie za rok!

    • Koncert z okazji Dnia Matki

    • Dzień Mamy jest obchodzony na całym świecie. Święto to przypomina, jak ważne są nasze Mamy. Matka - synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. W piątek 26 maja odbył się na sali wiejskiej Koncert dla Mam. Podczas koncertu przedszkolaki oraz klasa I pierwsza zaprezentowały przedstawienie pt. “Jesteś dla mnie najważniejsza". Wiersze, piosenki i tańce w wykonaniu dzieci były wspaniałym prezentem za trud włożony w wychowanie swoich dzieci.  W kolejnej części uczniowie pozostałych klas zaśpiewali dla swoich mam najpiękniejsze piosenki. Klasa II i III wykonała piosenkę pt. “Ta piosenka jest dla mamy "oraz “Mama królowa”. O swoich mamach pamiętała klasa IV i V w piosence” Jesteś mamo skarbem mym". Piosenkę “A ja wole swoją mamę” zaśpiewała klasa VI i VII oraz klasa VIII Piosenkę dla Mamy. Wzruszający piękny duet pt.” Mamo Tyś płakała” wykonała Julia Zięba i Gabrysia Łuksin.  Na zakończenie uczniowie podarowali mamom własnoręcznie wykonane laurki i upominki natomiast mamy odnalazły siebie na namalowanych portretach. Podczas uroczystości mamy nie kryły łez wzruszeń, a piękne występy nagrodziły gromkimi brawami. Uroczystość przebiegła w ciepłej, miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci każdej mamy.  

    • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

    •                                                                                                                   Wrocław 2023-05-08

      

                                                      Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!

      

                 Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą)  jest niezmiernie ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc z użytecznymi informacjami i radami.

     1. Kwestie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

     - Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r.

     - Zarządzenie  nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie          przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2023/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r. Zawiera ono w załączniku szczegółowy terminarz rekrutacji w naszym województwie. W szczególności warto wiedzieć, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły będzie trwać od 15 maja do 19 czerwca br. W przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe potrwa krócej, bo do 31 maja. W szkołach tych od 1 do 12 czerwca będą odbywać się dodatkowe sprawdziany wiedzy, umiejętności i sprawności. Od 23 czerwca do 10 lipca uzupełnia się wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     - Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. oraz  nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie  wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w r. szk. 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

     1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może być złożony do maksymalnie 3 szkół. Organ prowadzący może wszakże zwiększyć liczbę szkół do wyboru na swoim terenie, np. we Wrocławiu w elektronicznej rekrutacji uczniowie będą mogli wybrać 6 szkół. Uczniowie mogą składać podania do szkół w różnych miejscowościach i na terenie różnych powiatów. Od lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach w dużych miastach m.in. w ubiegłym roku uczniowie z terenu stanowili prawie 40% wszystkich uczestniczących w rekrutacji we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku dominuje rekrutacja elektroniczna. Informacjami służą: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organy prowadzące (we Wrocławiu źródłem rzetelnej informacji jest Kompleksowy System Rekrutacji https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl), Kuratorium Oświaty.
     2. Ósmoklasista może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych - połowę
      za wyniki na egzaminie ósmoklasisty, resztę za oceny na świadectwie (j. polski, matematyka, dwa przedmioty wskazane przez szkołę w zależności od oddziału, do którego aspiruje uczeń - maksymalnie 72 pkt.), konkursy i olimpiady (maksymalnie 18 pkt.), wolontariat (3 pkt.), świadectwo z wyróżnieniem czyli z biało-czerwonym paskiem (7 pkt.). Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów
      w postępowaniu rekrutacyjnym. 
     3. W pierwszej kolejności  do publicznych szkół ponadpodstawowych przyjmowani są:
     • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki (nie wszystkie konkursy nazywające się olimpiadą ten warunek spełniają)
     • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (w przypadku naszego województwa są to laureaci konkursów przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak)
     • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru utworzona przez MKiDN

      

     1. Wniosek z powyższego jest taki, że warto startować w olimpiadach i konkursach, dobrze się uczyć, angażować społecznie. Pracowitość, aktywność, zaangażowanie
      i osiągane sukcesy przysparzają punktów rekrutacyjnych. Do egzaminu ósmoklasisty w dniach 23-25 maja zostało 2 tygodnie, do końca roku szkolnego 1,5 miesiąca. Na ostatniej prostej trzeba się solidnie przyłożyć do nauki, zawalczyć o jak najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz o oceny końcowe z przedmiotów. Bardzo Państwa proszę o pozytywne motywowanie swoich pociech, wsparcie, a także odpowiedni nadzór nad nimi w kluczowym momencie ich życia.
     2. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwą sprawą. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie kim chcę być w życiu, czym się zajmować, jaki zawód wykonywać. Jeżeli dziecko ma sprecyzowane plany, posiada określone zdolności i przejawia konkretne zainteresowania  jest łatwiej (chce być lekarzem - szukamy oddziałów z profilem biologiczno-chemicznym w liceach ogólnokształcących, chciałoby zostać inżynierem lub informatykiem - wybieramy szkoły z profilami matematyczno-fizycznym czy matematyczno-informatycznym, pragnie służyć w mundurze - wskazujemy klasy mundurowe, marzy o zawodzie mechanika samochodowego, cukiernika czy fryzjera - rozglądamy się za takimi specjalnościami w technikach i szkołach branżowych itd.). Trudno jednak oczekiwać od 15-latka jasno określonych planów zawodowych
      i życiowych. A co mają począć uczniowie, którzy dobrze się uczą ze wszystkiego?
      I nie są w stanie konkretnie odpowiedzieć kim chcieliby zostać w dorosłym życiu? Dla nich najlepszą opcją byłoby, jak się zdaje, liceum ogólnokształcące. Na pewno warto by uczeń - nastolatek współdecydował o wyborze edukacyjnej drogi. Trzeba brać pod uwagę jakie przedmioty i dziedziny go interesują, które lubi, z których idzie mu lepiej niż z innych. Dobrze jest zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły,
      w szczególności uzyskać informację jakie przedmioty w danym oddziale są realizowane  w zakresie rozszerzonym. Dowiedzieć się co szkoła proponuje po obowiązkowych zajęciach. Ustalić jakie korzyści będzie miał uczeń z wyboru szkoły, jakie po jej ukończeniu będą jego edukacyjne i zawodowe perspektywy. Odwiedzić szkołę, popytać wśród znajomych, poczytać w internecie. Zerknąć na zdawalność matur i egzaminów zawodowych (szczegółowe wyniki są publikowane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Dojazdy zabierają czas przeto dobrze byłoby wybrać jak najlepszą szkołę możliwie blisko. Warto poznać progi rekrutacyjne czyli wartości punktowe, od których przyjmowano w ubiegłym roku bądź w minionych latach do poszczególnych oddziałów w danych szkołach. Co prawda w 2023 r. mogą się one podwyższyć lub obniżyć, ale generalnie wykazują względną stabilność. Dobrym pomysłem jest zatem wskazać szkoły z różnymi progami rekrutacyjnymi tak, aby przynajmniej do jednej się dostać. Ważna informacja - po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz po uzyskaniu wyników egzaminu ósmoklasisty można w terminie do 10 lipca dokonać zmiany
      w zestawie wybranych szkół i oddziałów.
     3. Uczeń dokonuje wyboru szkoły, a w jej obrębie oddziału. Może wskazać jeden oddział w jednej szkole, może też wskazać tyle oddziałów ile jest ich maksymalnie we wszystkich szkołach, które ma do wyboru. Bezpieczniej jest wskazać większą liczbę oddziałów. Warto przyjrzeć się przypadkowi Wrocławia, który zdecydował się na rekrutację do 6 szkół. Odbywać się ona będzie w stolicy Dolnego Śląska elektronicznie. Kandydat tworzy listę, na której wskazuje w kolejności szkoły
      i oddziały (od oddziału „upragnionego”  na miejscu pierwszym do oddziału „na wszelki wypadek” na ostatnim). Do danego oddziału w konkretnej szkole, spośród wszystkich uczniów ubiegających się o 32 miejsca w oddziale, zostanie zakwalifikowanych 32 uczniów z najwyższą liczbą punktów. Szczęśliwcy, czyli olimpijczycy i ci z wysoką liczbą punktów rekrutacyjnych dostaną się do wymarzonych szkół i oddziałów z pierwszej opcji, reszta trafi do szkół i oddziałów
      z drugiego albo kolejnych wyborów. W ten sposób powstanie lista uczniów zakwalifikowanych w pierwszym naborze. Jeśli dostarczą w określonym terminie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej to zostaną przyjęci do szkoły ponadpodstawowej. Niezakwalifikowani oraz zakwalifikowani, ale niezadowoleni
      z wyniku rekrutacji, będą mieli szansę w drugim naborze na ewentualne wolne miejsca w szkołach. Po zakończeniu procesu  rekrutacji do szkoły przyjmuje dyrektor, o ile rzecz jasna dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Na początku roku szkolnego niektórzy uczniowie z różnych powodów zmieniają szkoły. Wtedy pojawia się szansa dla zdeterminowanych, którzy trafili wcześniej do innych szkół lub pozostają bez przydziału. Stany osobowe w oddziałach w poszczególnych szkołach stabilizują się ok. 10-15 września.
     4. Drugi rok z rzędu do szkół ponadpodstawowych trafi 1,5 rocznika, to efekt obniżenia wieku szkolnego z 7 do 6 lat w 2014 r. (w 2016 r. przywrócony został obowiązek szkolny od 7 lat). O miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie ubiegał się  teraz rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat oraz pół rocznika dzieci
      z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki. Na Dolnym Śląsku
      o miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie starać się 38710 osób, w tym 1651 uchodźców z Ukrainy. Nie będzie trudniej dostać się do szkoły niż w poprzednich latach, gdyż organy prowadzące przygotowały odpowiednio więcej miejsc we wszystkich typach szkół. W r. szk. 2023/2024 w wielu szkołach  zrobi się tłoczniej, dłużej będą trwały zajęcia. W kolejnym roku sytuacja się poprawi, ponieważ do szkół ponadpodstawowych trafi rocznik liczący 17747 osób (obecne klasy siódme). Dla porównania - następne roczniki liczą: 26327 osób (klasy szóste), 28827 osób  (klasy piąte), 29589 ( klasy czwarte) 28504 (klasy trzecie).

     Państwa pociechom życzę bardzo dobrze zdanego egzaminu ósmoklasisty, jak najlepszych ocen na świadectwie i  dostania się do wymarzonej szkoły w pierwszym naborze.

                                                                                                                              Z szacunkiem pozostaję

                                                                                                                                   Roman Kowalczyk

                                                                                                                          Dolnośląski Kurator Oświaty

    • 35 Edycja Biegu Pamięci

    • W sobotni poranek 6 maja odbyła się jubileuszowa 35 edycja Biegu Pamięci na terenie parku w Rogoźnicy. Bieg Pamięci jest uczczeniem pamięci poległych jeńców wojennych z czasów II Wojny Światowej , którzy zginęli w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Niestety w tym roku pogoda nie dopisała, ponieważ było chłodno , mokro i przed biegami padał deszcz. Z tego powodu do zawodów zgłosiło się pewnie mniej uczestników niż chociażby rok temu, jednak nasza reprezentacja była wyjątkowo liczna. Na starcie w swoich kategoriach wiekowych stanęli : Daniel Bajor, Mateusz Maciąg, Błażej Bogacki, Anita Dyduch, Amanda Araźnik , Julia Zięba, Lena Fudała, Olek Figurak, Wojtek Wilczyński, Miłosz Kisiel, antek Nowak, Szymon Kuszaj, Natan Fudała, Lena Magiera, Alex Goldian, Dawid Dyrała, Wiktor Strama, Angelika Ferents, Dawid Krzyżak i Miłosz Dyduch. Nasi zawodnicy w zależności od wieku biegali na dystansach od 600m do 1000m. Najlepiej zaprezentował się Wojtek Wilczyński, który zajął IV miejsce dzięki czemu był uroczyście dekorowany po biegach, gdyż czołowa szóstka stawała na podium. W pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze Szymon Kuszaj, który był X , natomiast nasi pozostali biegacze byli poza czołową dziesiątką, jednak nie o miejsca tu chodziło a o sam udział!! Wielkie wyrazy uznania dla naszych reprezentantów za to, że w sobotni poranek zdecydowali się na aktywność fizyczną a dla Wojtka za zajęcie tak wysokiego miejsca!!

    • XVI edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

    • Dnia 27.04.2023 uczennice kl. II- III reprezentowały naszą szkołę w XVI edycji Gminnego konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych, który odbył się w Jaroszowie. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały się w następujących wierszach:

     - S. Jachowicz wiersz pt:” CHORY KOTEK”- Monika Nowak

     - J. Brzechwa wiersz pt:” POMIDOR” – Amanda Arażnik

     - H. Niewiadomska wiersz pt:” SZKLANKA PRZECHWALANKA” – Anita Maduch

     Dla naszych uczennic był to pierwszy tego typu konkurs, a dla jury nie  lada wyzwanie wybrać najlepszych spośród tylu wspaniałych interpretacji. Dziewczynki choć nie zajęły miejsc na podium, wróciły z uśmiechem na twarzy zdobywając kolejne cenne doświadczenie.

      

     Monika Olechowska

    • Obchody Święta Konstytucji

    • W środę 3 maja w całej Polsce uroczyście obchodziliśmy 232 rocznicę uchwalenia naszej Polskiej Konstytucji ,która była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Jak co roku w tym dniu w Strzegomiu odbyły się gminne uroczystości związane z tym świętem. W obchodach brał udział Poczet Sztandarowy naszej szkoły w składzie: Nikola Lukas, Natalia Lukas, Piotr Naryniecki oraz Miłosz Dyduch. O godzinie 10.30 w Kościele Zbawiciela odbyła się uroczysta Masza Święta koncelebrowana przez Biskupa pomocniczego Diecezji Świdnickiej Adama Bałabucha w intencji naszej Ojczyzny. Po Mszy wszyscy zebrani wraz z Pocztami Sztandarowymi udali się pod Pomnik Tysiąclecia w Strzegomiu gdzie odbyły się dalsze uroczystości: przemówienia, salwa honorowa Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem.

      

    • Obchody Dnia Ziemi

    • 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Planeta Ziemia jest naszym największym dobrem. Cały świat jest domem dla wszystkich ludzi, więc wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby był piękny. W tym roku w naszej szkole również upamiętniliśmy ten dzień. Uczniowie wykonali piękne plakaty mające na celu uświadomienie jak ważne jest dbanie o naszą planetę, wzięli udział w pogadankach na tematy ekologiczne oraz obejrzeli przygotowane prezentację. Następnie odbył się pokaz mody ekologicznej, podczas której dzieci zaprezentowały wcześniej przygotowane stroje. Uczniowie użyli przeróżnych surowców wtórnych: worków foliowych, gazet, rolek papieru toaletowego, kartonów, nakrętek itp. Nasze „ekologiczne modelki i modele”, pięknie prezentowały przygotowane przez siebie kreacje. Na koniec odbył się przemarsz ulicami Olszan z wykonanymi kwiatami i plakatami. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie codziennie będą dbać o naszą planetę Ziemię.

     Anna Borowiec

    • Akcja Żonkil

    • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach po raz kolejny wzięli udział w “Akcji Żonkil” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Tym samym uczcili 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W obchody rocznicy zaangażowani byli uczniowie całej szkoły. Uczniowie klas IV-VI obejrzeli film animowany "Będę pisać", który opowiada o losach dwójki żydowskich nastolatków przed wojną i po jej wybuchu oraz wysłuchali słuchowiska “Takich dwóch, jak nas trzech” opowiadającego historię wyjątkowej przyjaźni trzech chłopców. W klasie VII-VIII przeprowadzone zostały pogadanki, których celem było zobrazowanie przebiegu powstania w getcie warszawskim. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na postać Marka Edelmana. Uczniowie obejrzeli animację reportażu Hanny Krall “Zdążyć przed Panem Bogiem”, a następnie pracowali z materiałem źródłowym. Warto dodać, że w tym dniu wszyscy uczniowie mieli przypięte żonkile na piersi, które są symbolem powstania w getcie warszawskim

    • Ponownie III miejsce Oliwii !

    • Po zajęciu III miejsca w eliminacjach gminnych , 19 kwietnia Oliwia Filipczyk brała udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wraz z pozostałymi uczniami z innych szkół z tereny naszego powiatu stawiła się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy gdzie ponownie świetnie się zaprezentowała zdobywając kolejny raz III miejsce w swojej grupie wiekowej , niestety tym razem do kolejnego etapy rywalizacji na szczeblu już wojewódzkim przechodzili tylko zwycięzcy. Pomimo tego za kolejne miejsce w czołowej trójce Oliwii należą się wielkie brawa i gratulacje tym bardziej, że poziom rywalizacji był już znacznie wyższy niż w eliminacjach gminnych!! Po napisaniu testów w czasie kiedy komisja sprawdzała pracę uczestników , uczniowie wraz ze Strażakami zwiedzili Remizę i mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem Strażaków oraz dowiedzieli się jak zachowywać się w czasie pożaru.

    • Sukces Oliwii w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

    • W poranek 15 kwietnia w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych : I grupa – uczniowie szkół podstawowych I-IV , II grupa – uczniowie szkół podstawowych V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych . W strzegomskich eliminacjach brali zwycięzcy naszych szkolnych zmagań wiedzy : Miłosz Dyduch grupa II oraz Oliwia Filipczyk w grupie I, która świetnie się zaprezentowała wykazując się dużą wiedzą zajmując ostatecznie III miejsce zdobywając tym samym przepustkę do kolejnego etapu jakim będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 19 kwietnia w Świdnicy. Gratulujemy Oliwii sukcesu i trzymamy kciuki w kolejnym etapie!!

    • Konkurs plastyczny “Wielkanocny Zajączek”

    • Jednym z elementów przygotowań do obchodów Świat Wielkanocnych w naszym przedszkolu był zorganizowany konkurs plastyczny pt.” Wielkanocny Zajączek” dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, wspieranie ich twórczości oraz wyrabianie poczucia estetyki. Chętne dzieci wraz z członkami rodziny wykonały przepiękne prace plastyczne.  We wtorek, 4 kwietnia wyłoniłyśmy laureatów konkursu. Ze względu na wysoki poziom prac, na podium były miejsca równorzędne. Oto nasi laureaci konkursu: 

     I miejsce: Michalina Biała, Oliwier Łasak, Szymon Kopeć 

     II miejsce: Lena Stefankiewicz, Alicja Dymek, Mariusz Łuksin 

     III miejsce: Zofia Madetko, Fabian Ekiert, Zuzanna Kopeć, Kacper Zelek 

     Wyróżnienie: Patryk Smyksy, Jagoda Kowal 

                              Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! 

    • Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Żarowska Marzanna”

    •        Z radością informujemy, iż Julia Zięba, uczennica klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach, zdobyła nagrodę wyróżnienia w konkursie plastycznym „Żarowska Marzanna”, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Celem konkursu było kultywowanie tradycji ludowych związanych z obrzędem pożegnania zimy i nadejścia wiosny, rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz pogłębianie umiejętności plastycznych. Zadanie nie było łatwe, gdyż kukły symbolizujące odchodzącą zimę musiały być w całości wykonane z ekologicznych materiałów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 21 marca br. Zwyciężczyni gratulujemy sukcesu oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

    • Warsztaty Wielkanocne

    • W środę, 05 kwietnia br., uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w “Warsztatach wielkanocnych” w Jaworzynie Śląskiej.  W pięknej, świątecznej scenerii dzieci ozdabiały styropianowe jajka, malowały gipsowe figurki oraz dekorowały wielkanocnego mazurka. Warsztaty przeplatane były zabawami i grami ruchowymi przy muzyce. Uczestnicy wycieczki, wysłuchali prelekcji na temat tradycji świąt wielkanocnych. Czas płynął bardzo szybko. Dodatkową atrakcją, był kiermasz wielkanocny, gdzie dzieci mogły zakupić pamiątkę lub zabawkę. Pełni pozytywnej energii wróciliśmy do szkoły.

     Kamila Iwańczak-Dymek

    • Światowy Dzień Wody!!

    •  

     Filmy edukacyjne i pogadanki na temat wody, kahoot , labirynty wodne , kolorowanki , plakaty i cała społeczność szkolna w odcieniach niebieskiego- tak minął  Światowy Dzień Wody w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach ! Co osiągnęliśmy? Pogłębiliśmy wiedzę o globalnych zasobach wodnych i znaczeniu wody na świecie zastanowiliśmy się nad kryzysem wodnym i zagrożeniami z nim związanymi kolejny raz uświadomiliśmy sobie problem nierówności w dostępie i wykorzystaniu wody na świecie poczuliśmy się współodpowiedzialni za gospodarowanie zasobami wirtualnej wody .Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wyżej wymienionych działań !

    • Turniej Sportowo-Ortograficzny

    • W środę 22.03.2023r. klasa III brała udział w Turnieju Sportowo-Ortograficznym, który odbywał się hali OSiRu  w Strzegomiu. Organizatorami zawodów były szkoły nr 2 i nr 4 ze Strzegomia. Nasi uczniowie pokazali się z bardzo dobrej strony. Wykazali się bardzo dobrą wiedzą z ortografii oraz zostawili dużo serca w konkurencjach sportowych. Z dużym doświadczeniem i duchem walki wrócili do domu. Mamy nadzieję , że w przyszłym roku również będziemy mięli przyjemność uczestniczyć w taki wydarzeniu!

    • Wizyta w Dyniowym Zakątku

    • W dniu 21.03.2023 r. uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej  w Olszanach odwiedzili niezwykłe miejsce. Mowa o „Dyniowym Zakątku”, prowadzonym przez Państwa Joannę i Michała Staraków.  W zagrodzie edukacyjnej dzieci wzięły udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowały smakowite wypieki - bułeczki z czekoladą, pizzę na cieście dyniowym. Czas umilały ciekawe opowieści gospodarzy Dyniowego Zakątka na temat sposobów wykorzystania dyni w kuchni oraz jej roli w żywieniu człowieka. Spotkanie bardzo się spodobało uczniom i z wielką ochotą odwiedziliby jeszcze raz to czarujące miejsce.