• Rekrutacja 2024-2025

   • Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do rekrutacji w naszej Szkole. Są one dostępne również w sekretariacie Szkoły.

     

    1. Uchwała nr 20/17 z dn. 14 marca 2917 Rady Miejskiej w Strzegomiu UCHWALA_NR_20.pdf
    2. Uchwała nr 2/19 z dnia 28 stycznia 2019 Rady Miejskiej w Strzegomiu UCHWALA_NR_2.pdf
    3. Zarządzenie nr 13/B/2024 Burmistrza Strzegomia Zarzadzenie_rekrutacja_przedszkole_i_klasa_pierwsza.pdf
    4. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 36/B/2024 Zarzadzenie_zmieniajace_rekrutacja_przedszkola.pdf
    5. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego: regulamin_rekrutacji_dzieci_do_OP_2024-2025.pdf
    6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2024-2025: wniosek_o_przyjecie_do przedszkola_2024-25.pdf
    7. Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym: deklaracja_o_kontynuowaniu_nauki_w_oddziale_przedszkonym.pdf
    8. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej:  Regulamin_rekrutacji_do_1_klasy.pdf
    9. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej: zgloszenie_do_1_klasy.pdf

     

    Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach w terminie od 04 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.

     

    Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Termin składania wniosków: od 04 marca 2024r. do 15 marca 2024r.

     

    Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej może być złożony w terminie od 08 kwietnia 2024 do 16 kwietnia 2024, postępowanie uzupelniające odbędzie się w dniach od 03.06.2024 – do 10.06.2024r..

     

    PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAPISAMI POSZCZEGÓLNYCH REGULAMINÓW

    ZAMIESZCZONYCH POWYŻEJ, GDZIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE.